افراد ناشنوا يا كم‌شنوايي كه تا پيش از اين از تجربه ناموفق مشاهده فيلم گلايه داشتند، بزودي مي‌توانند با عينك‌هاي جديد زيرنويس‌دار لحظات بهتري را تجربه كنند.

به نقل از ايسنا، اين عينك‌ها در واقع نوعي گيرنده محسوب مي‌شوند كه با دريافت اطلاعات از داخل سينما، به طرح‌ريزي كلمات در داخل آنها مي‌پردازد. اين طراحي كه از فونت مناسبي برخوردار است، به گونه‌اي است كه گويا زيرنويس از روي پرده خوانده مي‌شود.
اخيرا شبكه خبري بي‌بي‌سي از چارلي سوين‌بورن كه از ناشنوايي رنج مي‌برد، براي آزمايش اين فناوري دعوت كرد.

سوين‌بورن اين فناوري را جالب خوانده و اعلام كرده كه نگاهي تازه براي تماشاچيان ناشنوا به ارمغان خواهد آورد.

به طور سنتي فيلمهاي زيرنويس‌دار تنها در ساعات پاياني نمايش فيلم نشان داده شده و حتي گاهي حذف مي‌شوند؛ چراكه بينندگان عادي بيشتر ميل به حذف آنها از روي صفحه دارند.

اين عينك‌هاي جديد ممكن است بسيار بيش از حد انتظار ، با اقبال عمومي مواجه شود؛ چرا كه افراد سالم نيز كه ممكن است با شنيدن صداي برخي صحنه‌هاي فيلم مشكل داشته باشند از كاربران احتمالي اين فناوري خواهند بود.
از ديگر كاربردهاي اين عينك اين است كه مي‌توان كلمات و جملاتي را كه ممكن است صحنه را گرفته باشد، حركت داد.

سوني احتمال ورود اين عينك‌ها به بازار انگليس را تا سال آينده برآورد كرده كه درصورت اقبال عمومي در ساير نقاط جهان نيز توزيع خواهد شد.به نقل از سايت تالار بزرگ ايران بلاك